NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Vui lòng tạo tài khoản, đăng nhập để làm nhiều bài kiểm tra và xem đáp án !

Có sẵn: 01 Jan 17 11:55 PM

Bộ đề thi thử nghề Tin học THPT - Sở GĐT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Aug 17 11:54 AM

Tổng hợp các câu hỏi về Internet cơ bản.
Số câu hỏi: 45 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 09:47 PM

Bộ đề thi thử Nghề Tin học THCS - Sở GDDT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Xem tất cả