NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Vui lòng tạo tài khoản, đăng nhập để làm nhiều bài kiểm tra và xem đáp án !

Có sẵn: 01 Jan 17 09:49 PM

Bộ đề thi thử Nghề Tin học THCS - Sở GDDT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jul 17 11:41 AM

Bộ đề trắc nghiệm Tin học căn bản (DOS, Windows, Excel, Word, Internet,...)
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:55 PM

Bộ đề thi thử nghề Tin học THPT - Sở GĐT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Xem tất cả