NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Vui lòng tạo tài khoản, đăng nhập để làm nhiều bài kiểm tra và xem đáp án !

Có sẵn: 01 Jul 17 11:41 AM

Bộ đề trắc nghiệm Tin học căn bản (DOS, Windows, Excel, Word, Internet,...)
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 09:38 PM

Bộ Đề thi nghề "Tin học" của Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:37 PM

Chủ đề: Cơ sở dữ liệu Microsoft Access Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Xem tất cả