NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Tất cả các bộ đề

Có sẵn: 01 Aug 17 11:54 AM

Tổng hợp các câu hỏi về Internet cơ bản.
Số câu hỏi: 45 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jul 17 11:41 AM

Bộ đề trắc nghiệm Tin học căn bản (DOS, Windows, Excel, Word, Internet,...)
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:55 PM

Bộ đề thi thử nghề Tin học THPT - Sở GĐT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:37 PM

Bộ đề thi thử nghề Tin học THPT - Sở GĐT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 10:46 PM

Bộ đề thi thử Nghề Tin học THCS - Sở GDDT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.Quay lại    Tiếp theo    Đăng nhập