NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Tất cả các bộ đề

Có sẵn: 01 Jan 17 09:49 PM

Bộ đề thi thử Nghề Tin học THCS - Sở GDDT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 09:47 PM

Bộ đề thi thử Nghề Tin học THCS - Sở GDDT Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 09:38 PM

Bộ Đề thi nghề "Tin học" của Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thừa Thiên Huế
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:40 PM

Chủ đề: IC3-GS4 Internet Online Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:39 PM

Chủ đề:  IC3-GS4 Computing Fundamentals - Máy tính căn bản Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 45 Min.Quay lại    Tiếp theo    Đăng nhập